závod Vrané-Praha

TERMÍN: 3.8. 2019, start 14:00

MÍSTO KONÁNÍ: řeka Vltava, na trati Vrané nad Vltavou – Praha
délka 13; start říční km 70,5; cíl říční km 57,5

TRAŤ: mini závod 13 km, Vrané nad Vltavou (u přívozu) – Praha (loděnice KVS)

STARTOVNÉ:
dětské kategorie:
50 Kč na osobu do 30.6.*
100 Kč na osobu od 30.6.*
250 Kč na osobu na místě startu

dospělí:
200 Kč na osobu do 30.6.*
300 Kč na osobu od 30.6.*
350 Kč na osobu na místě startu

dračí loď:
“10-místná”: 1000 Kč za loď, s půjčením lodě 6000 Kč
“20-místná”: 2000 Kč za loď, s půjčením lodě 6000 Kč
od 30.6.* plus 1000 Kč

* počítá se úhrada startovného

KATEGORIE:
K1 (rychlostní, sjezdový kajak) – starší žactvo (13-14), mladší žactvo (11-12)
K1T (seakajak, jakýkoliv jiný typ turistického kajaku) – muži, ženy
C1 (rychlostní kánoe) – starší žactvo
K2, K2T, C2T – 30, 30+ (součet věku pádlujících), rodič+dítě (posádku tvoří dospělý ≥18 let a dítě <15 let = jede dospělý/á s dítětem mladším 15 let)
Dračí loď (“10-místná”, “20-místná”) – bez rozdílu pohlaví
SUP OPEN – muži, ženy

Pořadatel si vyhrazuje právo podle počtu účastníků kategorie sloučit! Vyhlášení pouze v případě 3 a více lodí v kategorii

POZNÁMKY: plovací vesta povinná po celou dobu závodu
pro SUP nahrazena vesta leashí, dračí lodě bez vest

průjezd retardérou v Modřanech bude regulován, v případě skupiny dračích lodí koorinovaný sjezd se zastavením času

závodníci na čelních pozicích budou odměněni prize money a hodnotnými cenami

Závodníci startují na vlastní nebezpečí a musí být plavci. Pořadatelé neručí za škody na zdraví
a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti se závodem, ani za škody způsobené účastníkem třetí osobě.

ČASOVÝ HARMONOGRAM :

Sobota 14:00 hod hromadný start Vrané – kajaky, kanoe, SUP
14:10 start dračí lodě
15:00 předpokládaný dojezd vítěze do Prahy

17:00 hod časový limit pro dosažení cíle
16:00 hod vyhlášení výsledků

REALIZAČNÍ TÝM :
Michael Odvárko +420 776 699 436
e-mail: budejovicepraha(at)gmail.com