výsledky 2017

Budějovice – Praha

Slapy – Praha

Vrané – Praha